Hindi (phonetic)

Han, hamare pas kele nahin hain, hamare pas aaj kele nahin hain.

Leave a Reply

*