Tegalog (Philipino)

Oo wala na kaming mga saging, wala mang saging ngayon.

Leave a Reply

*